The new Drumbuss Audio Effect in Live 10 is an efficient powerhouse of processing.

اِفکت جدید Drum Buss در نرم افزار Live 10 یک نیروگاه کارآمدِ پردازش است. این اِفکت یک کمپرسور داخلی، clipper، saturation، distortion و Transient shaping در خود دارد.
اِیبلتون نیز به آن یک چاشنیِ پنهان در low resonator اضافه کرده است که میتواند برخی از bass های مشابه با 808 را از هر صدایی با یک سری محتویاتِ low-end خلق کند.
و اما بهترین قسمت از این افکت اینست که شما میتوانید با استفاده از Ferq knob، میزان رزونانسِ bass را تنظیم کنید.
برای دانلود رایگان و اطلاع از نحوه نصب و استفاده از این ابزار و همینطور مشاهده فیلم آموزشی میتوانید به وب سایت www.beatlabacademy.com مراجعه کنید.

منبع: beatlabacademy
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *