sonicLAB has introduced PaSSBot, a ‘stochastic filter bank’ plugin, designed to create a cloud of filters with complex modulation capabilities driving up to 64 unique parallel instances.

کمپانی sonicLAB از PaSSBot رونمایی کرد؛ یک پلاگینِ بانک فیلترهای تصادفی، که برای خلق یک کلاود از فیلترها با قابلیت های مدولاسیون پیچیده طراحی شده است که میتواند ۶۴ مورد از آنها را بطور موازی بکار گیرد.
این پلاگین دارای یک برنامه ی مدولاسیون غنی از دامنه زمان میباشد که بر روی بسیاری پارامترهای مختلف از هر یک از فیلترها و با منابع مختلفِ مدولاسیون از جمله بسیاری از انواع پیوسته یا گسسته از توزیع احتمالات، شکل موج های استاندارد، ترازِ آفستِ تصادفی و لیمیترهای high و low با شفافیتِ داینامیک، عمل میکند.
شما بوسیله این پلاگین میتوانید پارامترهای فیلتر را بطور جداگانه تنظیم کرده و یا اینکه آنها را در نظامِ هارمونیک تعمیم دهید. میزان توزیع هارمونیکی نیز میتواند توسط کاربر تنظیم و حتی مدولاسیون گردد.
پلاگین PaSSBot هم اکنون با قیمت ۴۹ یورو تا ۷ مارچ و پس از آن با قیمت ۶۹ یورو، برای MacOS و Windows قابل تهیه میباشد.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید به http://www.sonic-lab.com/passbot/ مراجعه نمایید.

مرجع: Synthtopia
فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *