April 29, 2018

2018-04-29

Arturia – 3 Filters You’ll Actually Use

از سال ۲۰۰۳ که آرتوریو اولین محصول خود را ریلیز کرد تا کنون، نرم افزارهای این کمپانی همگی یک تِم مشترک داشتند و آن بازسازیِ مجازی ابزارهای واقعی بوده است که این کار را به نحو احسنت انجام میداده اند ... Read More »

April 29, 2018 0


2018-04-29

Arturia – 3 Filters You’ll Actually Use

از سال ۲۰۰۳ که آرتوریو اولین محصول خود را ریلیز کرد تا کنون، نرم افزارهای این کمپانی همگی یک تِم مشترک داشتند و آن بازسازیِ مجازی ابزارهای واقعی بوده است که این کار را به نحو احسنت انجام میداده اند ... Read More »

April 29, 2018 0


2018-04-29

ABBA will return with first new songs in 35 years.

بعد از ۳۵ سال با موزیک جدید ABBA گروه افسانه ای میگردند. این گروه ۴ نفره سوئدی در حالیکه بر روی تورِ واقعیت برای امسال کار “time machine مجازیشان به نام میکردند، در صفحه اینستاگرامشان از ساخت و رکورد ترانه های جدیدی خبر دادند که خودشان از این ... Read More »

April 29, 2018 0