April 16, 2018

2018-04-16

Puma and Roland collaborate for TR-808 running shoes

شرکت پوما با همکاری رولند در حال تولید کفش های TR-808 است. این کفش ها که سیاه رنگ هستند و در آن از رنگ هایی استفاده شده است که در درام ماشین اصلی TR-808 بکار برده شده اند، بخشی از راه اندازی مجدد ... Read More »

April 16, 2018 0