Avicii dead aged 28

آویچیدر گذشت.

این دیجی و سازنده سوئدی که نام اصلی او

Tim Bergling

بود، عصر روز گذشته در شهر مسقط در کشور عمان عمرش به سر میرسد. او تنها ۲۸ سال سن داشت.

نمایندگان او در بیانیه دیروز گفتند: “با غم و اندوه عمیق ما از دست دادن تیم برگلینگ ملقب به آویچی را اعلام می کنیم. خانواده او با شوک بزرگی روبرو شده است و ما از همه درخواست می کنیم تا در این موقعیت دشوار، به نیاز آنها برای داشتن حریم خصوصی احترام بگذارند. بیانیه دیگری داده نخواهد شد.”

برگلینگ در سال ۲۰۱۶ از سفرهای خود برای اجراهایش به علت مشکلات سلامتی از جمله پانکراتیت حاد دست کشیده بود

 

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *