SoundCloud drops ‘don’t sue’ clause from direct monetisation contract

SoundCloud بند »شکایت نکنید« را از قرارداد کسب مستقیم درآمد حذف می‌کند

این سرویس استریمینگ بعد از اینکه توسط منتقدین به تحمیل شرایط استثمارگرانه در قراردادش با کاربران

محکوم شد، لحن بخش »تعهد عدم شکایت« ملایمتر کرده است.

بعد از اینکه The Verge پرده از شرایط قرارداد Soundcloud Premier و قول پرداخت مستقیم هزینه حق امتیاز به آرتیست‌ها برداشت، این کمپانی با موج شدیدی از انتقادها روبرو شد. در این قرارداد آرتیست ها باید تاریخ‌ها و درصد‌های پرداخت مبهمی را می‌پذیرفتند که ممکن بود هر زمان تغییر کند. همچین بندی در قرارداد طرفین را ملزوم می‌کرد که هرگونه اختلافی را خارج از دادگاه حل کنند و بند دیگری اشاره میکرد که آرتیست ها به هیچ عنوان حق شکایت از کمپانی را ندارند، حتی در صورت عدم دریافت دستمزد یا زیرپاگذاشتن قوانین کپی رایت توسط کمپانی.

SoundCloud در بلاگ خود پاسخ داده: »طبق بازخوردهای دریافت شده متوجه شدیم که زبان برخی بخشهای این توافق‌ نامه بیش از حد گسترده است و قصد داریم از هرگونه ابهامی در مورد حقوق اعضا و نحوه اجرای این برنامه جلوگیری کنیم«. در همین راستا »تعهد عدم شکایت« که از توافق‌ نامه قدیمی کمپانی با آرتیست‌های دعوت شده به جا مانده بود، از قرارداد حذف شده و تعهد پرداخت تا ۴۵ روز بعد از پایان هر ماه به آن اضافه شده است.

SoundCloud

به تازگی خبر از نقشه‌هایی برای ادغام با نرم‌افزار‌های

DJing

کمپانیهای

Native

Instruments

نیز داده است.

ترجمه : آرمان پاکزاد

 

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *