Roland brings the TB-303 to its cloud service. An official software version of the bass synthesiser is available now.

بِیس سینتیسایزرِ TB-303 اکنون بخشی از فهرست ابزارهای نرم افزاریِ کمپانی Roland میباشد.
همانند محصولات سریِ بوتیک Roland و دیگر محصولات در دسترس این کمپانی که بر روی سرویسِ کلاود این کمپانی قرار دارند، TB-303 نیز از تکنولوژی رفتار جریانِ آنالوگ یا ACB برای بازسازی صداهای این سینتیسایزر استفاده میکند.
ظاهر و گردش کارِ سخت افزار اصلی حفظ شده است، گرچه ترتیب سنجِ (sequencer) گیج کننده اش با یک اینترفِیس گرافیکی و آپشن های پلِی بَک مانند random، reverse و invert تکمیل شده است. یک کنترلِ VCF Trim نیز برای بازسازی کاراکترهای مختلفِ فیلتر که بر روی ورژن های مختلفِ 303 یافت میشد، اضافه شده است و یک پارامترِ Condition صدای مدار قدیمی را تکثیر میکند. یکسِری مزایای دیگر از جمله overdrive، comression و delay نیز بر روی این ابزار افزوده شده است.
این نرم افزار هم اکنون به عنوان بخشی از سرویس آبونمانِ کلاودِ Roland در دسترس میباشد.

منبع: RA
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *