EXPORT

2019-05-13

EXPORT [Chapter One]

صدا چیست؟ انسان همیشه تحت تاثیر محیط اطراف است، تلاش برای بقا از دلایل اصلی تکامل است در این روند بدن ما یاد گرفته است که در مقابل اتفاقات ناگهانی از خود محافظت کند، مثلا هنگامی که چیزی به سمت ... Read More »

May 13, 2019 1