EXPORT

2019-09-16

EXPORT [CHAPTER 5]

بنو موسی وقتی از اختراعات و دانشمندان و مهندسین صحبت میکنیم معمولا یاد آن سوی آب ها می افتیم، هرچند پروپاگاندا خاورمیانه را همیشه عامل زوال و بدبختی نشان می دهد اما این تاریخ است که صداقت دارد. در این ... Read More »

September 16, 2019 0


2019-08-13

EXPORT [CHAPTER 4]

حکمرانی دایناسورها در استودیو امروز با هم سفری میکنیم به دهه ی هفتاد میلادی زمانی که کامپیوتر ها کم کم جای خود را در میان زندگی انسان ها باز می کردند، اما تنها یک دهه ی قبل خبری از کامپیوتر ... Read More »

August 13, 2019 0


2019-07-15

EXPORT [Chapter 3]

    Meters دوستان عزیز امروز با یکی از حوصله سر بر ترین و در عین حال مهم ترین مباحث مهندسی صدا Meter, کنتور یا مصرف سنج برگشتیم تا درک بهتری از صداهایی که به هر نحوی ضبط کردیم یا ... Read More »

July 15, 2019 0


2019-06-17

EXPORT [Chapter Two]

Noise در قسمت پیش راجع به صدا و چگونگی انتشار صوت در محیط، نحوه ی رسیدن به گوش و انتقال به مغز صحبت کردیم. هر چه که می شنویم صداست و صدا از ارتعاش هر چیزی که در محیط قابل ... Read More »

June 17, 2019 0


2019-05-13

EXPORT [Chapter One]

صدا چیست؟ انسان همیشه تحت تاثیر محیط اطراف است، تلاش برای بقا از دلایل اصلی تکامل است در این روند بدن ما یاد گرفته است که در مقابل اتفاقات ناگهانی از خود محافظت کند، مثلا هنگامی که چیزی به سمت ... Read More »

May 13, 2019 2