Minimal House

Nima Gorji

2018-03-05

Nima Gorji

Nima Gorji ‏‎نیما گورجی، در سال ١٩٧٢ در تهران متولد شد. پدرش گیتاریست بود، به همين دليل نيما از سنين پايين در موسيقى بود. از ٥ سالگى همراه مادرش در پشت صحنه ، به نواختن پدرش گوش ميداد. او همراه ... Read More »

March 05, 2018 0