jazz

SALAR ANSARI

2018-03-05

SALAR ANSARI

SALAR ANSARI سالار انصاری، متولد ۱۳۶۸، بچه قلهک، دبیرستان حداد عادل ودبیرستان شریف در طول سالهای ۸۴- ۸۵- ۸۶ در تهران به کمک نرم افزارهای کامپیوتری با موسیقی الکترونیک آشنا شد. در سال ۸۷ برای تحصیل در رشته مهندسی صدا ... Read More »

March 05, 2018 0


parviz

2018-03-03

PARVIZ

PARVIZ ! A rosy-cheeked, jazzed-up face from Folamour’s latest label FHUO Records, Parviz’s musique is full of those balmy, ingenuous keys that makes you wanna go places and spaces. His first EP « Alerte à Babylone », split with Folamour himself, ... Read More »

March 03, 2018 0