Spitfire Audio has released LABS Hand Bells, a free virtual instrument based on sampled hand bells.

کمپانی Spitfire Audio یک ابزار مجازیِ رایگان بر اساس سمپل های زنگ های دستی یا hand bells به نام LABS Hand Bells منتشر کرد.
این توضیحی است که Spitfire Audio راجع به آن می دهد:
“یک لمسِ جادوییِ درخشان به موسیقی خود اضافه کنید. چندین سال پیش ما مجموعه ای از زنگ های دستی را در گوشه و کنار دفترِ Spitfire جمع آوری کردیم و آنها را به منظور شوخی و سرگرمی به صدا در می آوردیم. وقتی پتانسیلِ سمپل کردنشان را متوجه شدیم، آنها را به استودیوی Spitfire بُردیم و سپس اِفکت های لرزشی و شبح گونه ای را به آنها اضافه کردیم.”
این نرم افزار را میتوانید به صورت رایگان از وب سایت www.spitfireaudio.com دانلود کنید. (یک آدرس ایمیل معتبر برای دانلود باید ارائه شود.) مرجع: Synthtopia
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *