Journalist Matt Anniss to retell the history of bleep techno in new book, Join The Future. The inaugural release from the newly minted Velocity Press.

خبرنگار Matt Anniss کتابِ در انتظار چاپش به نام
Join The Future: Bleep Techno and the Birth of British Bleep Music
را توسط انتشاراتِ بریتانیاییِ نوپای Velocity Press منتشر خواهد کرد.
کتاب Join The Future شامل مصاحبه هایی با تعدادی از آرتیست های کلیدیِ صحنه bleep و همینطور تاریخچه این ژانر با توضیح آن به عنوان بخشی مهم از موسیقیِ دنسِ post-industrial بریتانیا میباشد.
طبق گفته Anniss، این کتاب برگرفته از گفتگوییست که او در یک کلاب راجع به موسیقی bass در بریتانیا انجام داده است که در آن اصل و ریشه های این ژانر را در bleep techno توضیح داده است، که با عناوین ‘Sheffield bleep’ و ‘bleep and bass’ نیز شناخته شده است.
او برای نشان دادنِ منظورش، یک میکس را ضبط کرد که در آن نمونه های کلاسیکِ استایلِ short-lived را به صداهای contemporary bass متصل کرده است. میکسِ اصلی از آن موقع به بعد حذف شده است، اما شما میتوانید با جستجوی عنوانِ Matt Annis: JOIN THE FUTURE: MIX 01 در SoundCloud نسخه به روز شده ی آنرا گوش کنید.
کتاب Join The Future در ۲ دسامبر بیرون می آید و این اولین کار منتشر شده ی انتشارات Velocity Press خواهد بود. شما از هم اکنون میتوانید این کتاب را از پیش سفارش دهید.

منبع: FACT
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *