First controller for Ableton Live’s Looper device available on Kickstarter.

یک کنترلرِ سفارشی برای کنترل کردنِ ابزار Looper که مربوط به نرم افزار Ableton Live میباشد، هم اکنون در Kickstarter برای جمع آوری پشتوانه مالی جهت تولید، قرار داده شده است.
این کنترلر State of the Loop نام دارد و اختصاصاً برای پخش کردن، ضبط و overdub کردنِ لوپ ها طراحی شده است و همچنین به شما اجازه این را میدهد تا صحنه ها را در Live انتخاب و لانچ کنید. این سخت افزار دارای ۲ ورودیِ پِدال نیز میباشد.
سازنده ی این دستگاه Pierre-Antoine Grison، این پروژه را “now or never” معرفی میکند، چراکه تنها ۲۰۰ عدد از آن تولید خواهد شد و بعد از اتمام کمپین، دیگر قابلیت فروش بصورت جزئی برای آن وجود نخواهد داشت.

منبع: FACT
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *