‘Major update’ to MIDI on the way as Ableton, Native Instruments join MMA.

تحادیه تولیدکنندگانِ میدی (MMA) از برنامه هایی برای یک “بروزرسانی عمده” برای MIDI خبر داد.
در حالیکه MIDI یک پروتکل جامع برای ارسال اطلاعات بین نرم افزارها و سخت افزارها میباشد، نوازندگان و سازندگان برای مدت طولانی با مشکلاتی در sync کردن ها و نیازهایشان برای پیکربندی های گیج کننده مواجه هستند. بر اساس یک بیانیه ی منتشر شده توسط MMA (که یک کنسرسیومِ متشکل از شرکت هایی که در جهت توسعه این پروتکل میباشد)، هدف از این بروزرسانیِ عمده استفاده و پیکربندیِ ساده ترِ ابزارهای الکترونیک است.
از تبدیل شدنِ MIDI به یک استاندارد صنعتی در سال ۱۹۸۳ به بعد، MIDI ویژگی های جدیدی روز به روز بدست آورد، اما مشخصاتِ پایه ایِ آن بدون تغییر باقی ماند. این آپدیت سعی دارد تا با حفظ سازگاری های پیشین، پیکربندیِ خودکار(auto-configuration)، ادغاماتِ جدید DAW/Web، رزولوشنِ گسترده شده، افزایش بیان و همینطور زمان بندیِ دقیق تر را معرفی کند.
اتحادیه ی MMA این اعلامیه را در خبری منتشر کرد که هر دو کمپانیِ Ableton و Native Instruments به دنبال گوگل، اپل، موگ و کورگ در لیستِ حامیانِ آن قرار داشتند. هنوز زمان دقیقی برای ریلیزِ این آپدیت اعلام نشده است.
منبع: RA
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *