ALBUM REVIEW : Clarian – Television Days

ریویو : آرمین نوروزی

لیبل

Balance Music

فوریهامسالآلبومتازه

DJ/Producer

کاناداییکلرین

را منتشر کرد. کلرین فهرست بلند و بالایی از ریمیکس یا همکاری با دی جی های مطرح دارد که از آخرین این همکاری ها می شود به

Tiga

اشاره کرد.

آلبوم

Television Days

روایت زندگی یک فیلمنامه نویسِ هالیوودی به نام کوین جونز است که اعتقاد دارد با فضانورد های دوران باستان در ارتباط است. اینتمنِردیهمینجاتمامنمیشودوالبتهباقطعات

Dedicated to Sagan و Space Zap Forever

ادای دین مستقیمی هم به کارل سیگنستاره شناس و دانشمند مشهور آمریکاییدارد.

کلرین ایده پردازی و کار روی این آلبوم را در یک روز زمستانی در مکزیک آغاز کرده ولی باقی پروداکشن آلبوم در استودیویی در برلین انجام شده است.

آلبوم، معجونی از سینت و پرکاشنز به همراه هوک های کچی و وکال اکو شده ی کلرین است و حال و هوای رتروسپکتیو سنگینی تمام فضای آن را شامل می شود. جنس سینت پاپ دهه هشتادی آن یادآور ایندی دنس های موفق دهه اخیر مثل

Washed Out – Neon Indian

است،برایمثالقطعه

Down and Out

بهواسطهاستفادهازجنسمشخصیازاسترینگپدوریورباسیونزیادیکهرویوکالاعمالشدهاثررابه

chillwave

هایی از آن دست نزدیک می کند. ولی مجموعا در آلبوم تنوع سبک وجود دارد و پرداختن به مضمون متفاوت،

Television Days

را نسبت به نمونه های مشابه متمایز می کند.

کلرین در تعریف اثر خود می گوید: ” این یک تجربه شخصی سوررئال از مواجهه با جهان های شگفت انگیز و کشف نشده است که به کشمکش چند ساله با ذهنیات و ترس هایم خاتمه داده است و پس از زمان زیادی که صرف تهیه موسیقی و اجرای زنده در نقاط مختلف دنیا کرده بودم، به دروازه ای به سمت تجربه های نو تبدیل شد. “

قطعه هم نام آلبوم یک نمونه قدرتمند و با شکوه از موسیقی

New Wave

امروزی است. هارمونی و هماهنگی میان صدا ها بالاست و کلرین آن را مثل یک اثر کلاسیک تنظیم کرده است. شروع جذاب با جیغ سینت پدی که به آرامی اجزای درامز و بیس لاین را در آغوش می کشد و ملودی کچی وکال که به راحتی از ذهن خارج نمی شود. این قطعه همچنین توسط اسامی معتبری مثل

Guy J ، Tim Engelhardt

و دو نفره استرالیایی

Analog Stars

ریمیکس شده است.

آلبوم در لحظاتی جسورانه تر می شود و از قالب کلیشه ای سینت پاپ فاصله می گیرد. قطعات

Tulum و West Hollywood

که تکنو و اسید متمایل می شود و مهارت های کلرین را بیشتر به چالش می کشد.

 

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *