British tourist stabbed to death at Hideout Festival in Croatia.

یک توریست بریتانیایی که هنوز هویت او ناشناس است در فستیوال

Hideout

در کشور کرواسی، با ضربات چاقو در دعوایی خارج از کلاب

Kalypso

در ساحل

Zrce

به قتل رسید. مقامات محلی این خبر را تایید کردند. شخص دیگری نیز در پی این دعوا زخمی شد که در حال مراقبت شدید از وی هستند.
این اتفاق در خارج از کلاب

Kalypso

در جزیره

Pag

رخ داد، در حالی که فستیوال تِکنو و هاوسِ

Hideout

در حال برگزاری بود. رسانه های کرواسی گزارش دادند که دعوای میان دو گروه از توریست ها بالا گرفته بود و در حال حاضر هفت نفر در بازداشت هستند.
برگزارکنندگان این فستیوال، دیروز در بیانیه ای در فیسبوک، با دوستان و خانواده افراد زیان دیده احساس همدردی خود را اعلام کردند.

ترجمه : فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *