Mixcloud introduces Premium service, sets new restrictions on free users. The streaming platform says they are taking measures to ensure creators are properly paid.

سرویس پخش آنلاینِ Mixcloud، جدیدترین سرویس خود به نام Mixcloud Premium را در جهت تلاش برای پرداخت های منصفانه به آرتیست ها و سازندگان، معرفی کرد.
سرویسِ Premium برای کاربران ماهی ۷.۹۹ دلار هزینه دارد و به آنها امکان دسترسی نامحدود به تمامی میکس ها و شوهای پلتفرم را میدهد. این در کنار Mixcloud Select خواهد بود که کاربران در آن میتوانند با پرداخت ماهیانه به عضویت آرتیست های مستقل در بیایند.
با معرفیِ Premium، میکس کلاود همچنین یک سری محدودیت ها برای کاربرانِ با عضویت رایگان قرار داد. کاربرانِ رایگان میتوانند تِرک را به جلو حرکت دهند و نه به عقب، آنها میتوانند تنها ۳ بار به یک میکس در طول ۲ هفته گوش دهند و همچنین میتوانند تنها به میکس هایی حاویِ کمتر از ۴ تِرک از یک آرتیست و یا ۳ تِرک از یک آلبوم را گوش دهند.
میکس کلاود این تغییرات را به همراه دلایلشان در پُستی در وب سایت Medium منتشر کرد.

مرجع: RA
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *