This New Online Software Finally Lets You Save Your Best Modular Synth Patches. The Patch & Tweak Editor means taking photos of your patches is a thing of the past.

زیباییِ علم ماجولار در بی ثباتی و ناپایداری آن است.
کوچکترین تغییر در هر جزئی از patch میتواند بطور اساسی صدا را تغییر دهد. این بی ثباتی در واقع بزرگترین نقطه قوت سیستم های ماجولار میباشد که میتوان بطور تصادفی به صداهای شگفت انگیز منحصر بفردی دست یافت. اما این خاصیت در عین حال میتواند تا حدی دردسر ساز نیز باشد. بدون روشی برای ثبت و ذخیره ی پَچ های بی ثباتتان، همیشه خطرِ از دست رفتن برخی از بهترین خلقت هایتان وجود دارد. شما میتوانید از پَچ های خود عکس بگیرید، اما رسیدن به دقیقاً همان صداهای پیشین اغلب دشوار است.
نرم افزار جدید آنلاینی که توسط خلق کنندگانِ کتاب فوق العاده ی Patch & Tweak در باره سینت های ماجولار، ساخته شده است، امیدوار است تا این مشکل را رفع کند. این نرم افزار که Patch & Tweak Editor نام دارد و در حال حاضر در حالت بِتا (آزمایشی) میباشد، از یک سیستم نمادینِ رمزگذاری شده توسط رنگ ها برای نشان دادن اجزای مختلف پَچ های شما استفاده میکند تا شما بتوانید به دقت و آسانی آنها را ذخیره و بازیابی کنید. شما همچنین میتوانید میزان و جایگاه knob و slider را نیز در آن وارد کنید. بنابر این شما یک ترسیم دقیق از تمام عناصر پَچ در اختیار خواهید داشت.
برای اطلاعات بیشتر از Patch & Tweak Editor و مشاهده تعدادی از نمونه های مختلف ذخیره شده ی پَچ ها میتوانید به وب سایت http://editor.patchandtweak.com/ مراجعه کنید. 
منبع: ElectronicBeats
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *