DOWNLOAD “EXCEL MIDI” TO TURN MICROSOFT EXCEL INTO A POWERFUL MIDI SEQUENCER.

آیا شما در استفاده از برنامه Excel مهارت دارید؟ شاید استعداد پنهانی نیز در sequncing قطعات موزیک های الکترونیک نیز داشته باشید. در اینصورت بد نیست با برنامه Excel MIDI که برای کمپانی Sound Forge طراحی شده، آشنا شوید.
این برنامه به شما اجازه میدهد تا جداول اِکسل خود را به پیغام های MIDI برای تمامیِ دستگاه های الکترونیکیتان تبدیل کنید. کاربران با استفاده از ساختار عمودی و افقیِ سطرها و ستون های Excel میتوانند پارامترهای پیچیده و دقیق MIDI مانند طول sequence، اندازه آن و time signature را بر روی آنها برنامه ریزی و کنترل کنند.
شما میتوانید این sequencer را از طریق لینک زیر دانلود کنید:
https://sourceforge.net/projects/excel-midi/

منبع: Electronic Beats
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *