Nicolas Jaar issues 2015 LP, Pomegranates, on vinyl for the first time. The double LP, out today, has also been remastered.

نیکولاس جار آلبوم LP سال ۲۰۱۵ خود به نام

Pomegranates

را برای اولین بار بر روی صفحه وینیل ریلیز کرد.
این آلبوم که اول بصورت دیجیتال بر روی لیبلِ شخصی نیکولاس جار یعنی

Other people

ریلیز شده بود، در واقع یک ریلیزِ غیر رسمی از روی فیلم سینمایی روسیِ

Color Of Pomegranates

در سال ۱۹۶۹ میباشد. لیبلِ

Mana

واقع در لندن

Pomegranates

را یک آلبوم طولانی تر و آرام تر نسبت به دیگر ریلیزهای جار توصیف میکند. این آلبوم توسط موسسه

D&M

واقع در برلین ریمَستر شده است و کاورِ صفحه آن دارای طراحیِ جدیدی از

David Rudnick

میباشد، کسی که بر روی LP اخیر به نام

Oneohtrix Point Never

کار کرده است

آخرین کارِ کامل نیکولاس جار با نام خودش آلبوم

Sirens

در سال ۲۰۱۶ بوده است. او یک LP دیگر نیز پیش تر در سالی که گذشت تحت نام مستعار با عنوان

Against All Logic

ارائه کرد که متناسب با محیط رقص بود.
اِل پی

Pomegranates

در حال حاضر بر روی لیبل

Mana

در دسترس میباشد.
ترجمه: فرهنگ حیدری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *