Roland and Puma release more TR-808 sneakers. It’s the second collaboration between the brands.

کمپانی رولند و پوما با همکاریِ یکدیگر از دومین کفش های اسنیکرز

RS-100

با تِم

TR-808

رونمایی کردند.

RS-100

به دنبال

RS-0

که در ماه آوریلِ گذشته در دسترس قرار گرفته بود، عرضه می شود.

مدل پیشین از رنگ های قرمز، زرد و مشگیِ دستگاه درام ماشینِ تی ار ۸۰۸ استفاده کرده که به آن حال و هوای طرح های دهه ۸۰ را داده است. این کفش ها با قیمت ۱۰۰ دلار در روز ۸ آگوست (به عبارتی در روز ۸۰۸(در دسترس قرار خواهند گرفت.
رولند همچنین با

UNIQLO

برای تی شرت های ۸۰۸ همکاری کرده است، در حالی که آدیداس نیز با

Neelys & Daughters

بر روی یک کفش دیگر با الگوی ۸۰۸ همکاری کرده است.

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *