Output releases Arcade, a ‘Netflix or Hulu for music makers’

شرکت موزیک
Output
در لس انجلس یک نرم افزار سینت سایزر جدید به اسم
Output
را منتشر کرد
Arcade
یک‌رویه کاملا متفاوت با پلاگین های دیگه را در پیش میگیرد ، ان به طور مستقیم به یک بانک
Loop و sample
سرویس های ابری متصل است که میتواند توسط یک رابط طراحی شده اداره شود برای اینکه شما بتوانید صداهای خود منبع را به صداهای مشابه سلیقه خود تبدیل نمایید
سرویس ابری با محتوای جدید روزانه به روز میشود و نمونه ها میتواننی به طور مستقیم در نرم افزار کاری شما جستجو و بارگزاری شود بدون احتیاج به پوشه های بزرگ در سیستم شما و یا مرور وب سایت های خارجی ، حتی به طور افلاین هم کار میکند و شما میتوانید از
Loop
های خود هم استفاده کنید
قیمت این برنامه ۱۰ دلار در ماه هست اما برای ۱۰۰ روز اول به طور مجانی قابل استفاده میباشد

ترجمه : آرام آشوری

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *